مربی پدل

کشور ما در این رشته ورزشی سطح نسبتا خوبی دارد و مربیان پدل خوبی در این رشته فعالیت می کنند. حتی چندین بار در این رشته در بین کشورهای منطقه توانسته مقام اول را به دست آورد. در این قسمت ما لیستی از بهترین مربی های پدل در کرج (آقایان ، بانوان) تهیه کردیم که شما می توانید مربی و پارتنر مد نظر خود را انتخاب کنید.